Boční oltáře

        V bočních lodích jsou čtyři dvojice zděných protějškových retabulových oltářů se sloupy vysunutými do prostoru a dva oltáře u čelních zdí završené volutovým nástavcem.

        Z deseti bočních oltářů vyzdvihněme v levé boční lodi oltář sv. Jana Sarkandra, který byl holešovským farářem v letech 1616–1620 (blahoslaven r. 1860, svatořečen r. 1995, je zvláštním ochráncem holešovské farnosti a děkanátu). Od roku 1877 je část Sarkandrových ostatků (přesněji dva krční obratle a levá loketní kost) uložena v prosklené schránce, nyní vložené do velkého pozlaceného relikviáře na oltáři.

        V pravé boční lodi je umístěn oltář zasvěcený sv. Floriánovi, patronu hasičů. Pro místní obyvatele je zajímavý tím, že v dolní části obrazu je namalován požár Holešova z neurčité doby. Vidíme zde zámek, farní kostel a náměstí s dnes už nedochovaným podloubím. V horní části obrazu je vyobrazen sv. Florián, který zde vystupuje jako přímluvce města v případě požáru. Obraz namaloval Jan Křtitel Kisling v roce 1817.

 

Přehled bočních oltářů 

LEVÁ BOČNÍ LOĎ (evangelní strana)

  1. Oltář sv. Anny – sochy: sv. Růžena z Limy (vlevo), sv. Kolumbán (vpravo)
  2. Oltář sv. Jana Sarkandra – sochy: sv. Anna, sv. Barbora
  3. Oltář sv. Jana Nepomuckého (u pilíře) – sochy: sv. Valentin, sv. Blažej
  4. Oltář Zvěstování Panny Marie – sochy: sv. Metoděj, sv. Cyril
  5. Oltář Povýšení sv. Kříže – sochy: Panna Maria, sv. Jan Evangelista

 

PRAVÁ BOČNÍ LOĎ (epištolní strana)

  1. Oltář Růžencové Panny Marie – sochy: sv. Petr, sv. Pavel
  2. Oltář sv. Floriána – sochy: sv. Kajetán, sv. František Xaverský
  3. Oltář sv. Tekly (u pilíře) – sochy: sv. Karel Boromejský, sv. František z Assisi
  4. Oltář sv. Josefa – sochy: sv. Roch, sv. Aphronius
  5. Oltář Bolestné Panny Marie – sochy: sv. Dominik, sv. Jan z Mathy

Oltář sv. Jana Sarkandra

autor textu: Mgr. Radka Procházková