Literatura ke kostelu sv. Anny (výběr)

 • BARBOŘÍK, M.: Zapomenutá sláva Holešova. Holešovské cechy ve světle dochovaných památek. Praha 2001.
 • BUBEN, M.: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. III. díl, II. svazek. Praha 2007, s. 346, 352–354.
 • Evidenční listy movité kulturní památky – obec Holešov, objekt kostel sv. Anny. Zpracováno r. 1976.
 • JANOVSKÝ, R.: Soupis zvonů v okresním hejtmanství Holešovském. In: Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 7, 1899, č. 3, s. 98. 
 • KADLÍKOVÁ, R.: Sepulkrální památky v Holešově. Olomouc 2001. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. (Práce je uložena v Knihovně u sv. Martina v Holešově.)
 • Kol. aut.: Památky Holešova. Holešov 1988, s. 29–33.
 • Kronika holešovská 1615–1645. Úvod a výklad Dr. Vlasty Fialové. Holešov 1967.
 • KVASNIČKA, P.: Vlastivěda moravská – II. Místopis – Holešovský okres. Brno 1929, s 98–102.
 • MLČÁK, L.: K činnosti olomouckého malíře Josefa Františka Pilze v Holešově. In: Studie Muzea Kroměřížska. Muzeum Kroměřížska v Kroměříži 1981, s. 39–44.
 • SAMEK, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska. I. sv. Praha 1994, s. 508–509.
 • SVÁTEK, J.: Trinitáři a jejich rezidence v Holešově. In: Studie Muzea Kroměřížska, 1990, s. 103–116.
 • SVOBODA, K.: Sochař Bohumír Fritsch a jeho výtvarné dílo v Holešově. – Zvláštní otisk Našeho Valašska 1951, r. XIII, č. 3 a 4.
 • ŠTĚTINA, J.: Příspěvek k poznání stavebních dějin kostela sv. Anny v Holešově. In: Ingredere hospes IV. Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži. Kroměříž 2011, s. 8–19.