Literatura o sv. Janu Sarkandrovi

Literatura je dostupná i v holešovské farní knihovně.

 •  Kol. aut.: Kněz a mučedník Jan Sarkander. Sborník ke svatořečení. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1994.
 • PALA, J.: Vyprávění o Janu Sarkandrovi na sklonku dvacátého století. Třinec: REANA, 1995.
 • NĚMEC, J.: Svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra. Řím: Postulatura kausy, 1993.
 • VYHLÍDAL, Z.: Sarkander – historická freska. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2009.
 • HOŠKOVÁ, M.: Jan Sarkander a jeho doba. (Katalog k výstavě pořádané při příležitosti svatořečení sv. Jana Sarkandra.) Olomouc: Vlastivědné muzeum, 1995.
 • CHAROUZ, Z.: Blahoslavený Jan Sarkander. Brno: Cesta, 1990.
 • SCHAUBER, V. – SCHINDLER, H. M.: Rok se svatými. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 107–108.
 • KOUBA, M. – ŠICH, J. – MAREČEK, P.: Kanonizace blahoslaveného Jana Sarkandra a blahoslavené Zdislavy. (Brožura s mešními texty a zpěvy pro kněze a lid.) Olomouc 1995.
 • RAFAJA, F.: Jan Sarkander a Holešov. In: Holešovsko 1, 1995, č. 2, s. 12.
 • KVASNIČKA, P.: Vlastivěda Moravská – II. Místopis – Holešovský okres. Brno 1929, s. 84–87.
 • ZLÁMAL, B.: Blahoslavený Jan Sarkander, moravský mučedník. Řím: Křesťanská akademie, 1969.