Mariánský sloup 

Vedle farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Dr. E. Beneše byl v první třetině 18. století postaven Mariánský sloup jako poděkování za odvrácení morové nákazy a jako ochrana proti ní. Předpokládá se, že ho vytvořili ti, kteří pracovali na stavbě či výzdobě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 

Na stupňovité podnoži trojúhelníkového půdorysu je umístěna balustráda, v jejíchž rozích stojí sochy světců z hrubozrnného pískovce:

1. sv. Jan Sarkander drží v levé ruce knihu se hřbetem vzhůru, pravou ruku má na srdci a svůj pohled směřuje ke kostelu;

2. sv. Roch je oděn v poutním šatu, ruce má složené na prsou, na levé ruce má zavěšený kulatý míšek na vodu a u nohou mu leží pes;

3. sv. Jan Nepomucký je oblečen v klerice, v pravé ruce drží kříž a levou ruku má na srdci.

 

Uprostřed je vztyčen štíhlý sedmimetrový sloup, na jehož hlavici jsou umístěni andílci se sochou Panny Marie, která má nad hlavou svatozář, ruce sepjaté k modlitbě a oči obrácené k nebesům.

 

Jedná se o velice hodnotnou kulturní památku. Především socha Panny Marie má vysokou kamenicko-sochařskou hodnotu a je vytvořena z mušlového vápence. Sloup byl v roce 2000 zrestaurován.


autor textu: Mgr. Radka Procházková