03.03.2014 13:00

SBORNÍK VLASTIVĚDNÉHO KROUŽKU HOLEŠOV - 27. 3. 2014

Ve čtvrtek 27. března 2014 v 17 hodin se uskuteční ve studovně Městské knihovny Holešov slavnostní představení sborníku Vlastivědného kroužku v Holešově.

Sborník obsahuje mj. i dva články týkající se farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově.

První článek pojednává o památkách na Františka Antonína hraběte z Rottalu a jeho první manželku Marii Cecílii v intérieru farního kostela.

Druhý článek přibližuje historii a popis největšího zvonu Maria, který visel do roku 1942 ve věži farního kostela.

Sborník je již nyní v prodeji v Městském informačním centru Holešov či v Městské knihovně Holešov. Cena 75 Kč.

Obsah sborníku:

Instituce a spolky
2. Ondřej Machálek: Krajinské hanácko-valašské muzeum v Holešově a trnitá cesta vedoucí k jeho otevření

3. Irena Železná: Z historie Čtenářského spolku a Městské knihovny v Holešově
4. František Rafaja: Z historie Jednoty Orla Holešov

Archeologie
5. Dalibor Kolbinger: Kdy a kdo objevil významné sídliště z mladší doby kamenné v Rackové, trať Skalka

Sakrální památky
6. Radka Pilařová: Památky na Františka Antonína hraběte z Rottalu a jeho první manželku Marii Cecílii v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově
7. Radka Pilařová: Osud zvonu „Maria“ z holešovského farního kostela
8. Karel Bartošek: Filiální kostel sv. Anny v Holešově – komentář k aktuálním objevům
9. Jan Dúbravčík: Starý kostel sv. Vavřince v Žeranovicích
10. Jan Machala: Nová synagoga v Holešově

Osobnosti
11. Jan Dúbravčík: Vzpomínka na PhDr. P. Josefa Žůrka
12. František Rafaja: Ke stému výročí narození P. Františka Alexe

Vojenská historie
13. Milan Kopecký: Tragický boj u Rymic a nejasnosti kolem

—————

Zpět