Kaple sv. Martina

Kaple sv. Martina je postavena v pozdně barokním slohu u vstupu do Smetanových sadů. Původní kaple spolu s přilehlým špitálem lehla popelem roku 1681.

Kaple byla obnovena až v roce 1744 nákladem holešovského faráře Františka Wagnera podle návrhu anonymního projektanta.

 

Kaple má dvě části oddělené od sebe tepanou mříží. V přední (vstupní) části vidíme vpravo v rohu tepané schodiště vedoucí do prvního poschodí, dále lavičky a zpovědnici. Druhá část kaple je tvořena lavicemi pro věřící a na východní straně oltářem.

 

Hlavní oltář

Oltářní obraz znázorňuje sv. Martina na bílém koni, jak utíná mečem část svého pláště, aby obdaroval klečícího žebráka. Obraz maloval holešovský rodák a akademický malíř Karel Žůrek (1861–1929). Po stranách oltářního obrazu jsou plastiky andílků. Sochařskou výzdobu provedl Ondřej Zahner z Olomouce, přední moravský sochař své doby.

 

Historie kaple po roce 1989

Po roce 1989 bylo započato s úpravou zchátralé kaple, ve které se nekonaly bohoslužby téměř čtyřicet let. Veškeré stavební práce, mimo odborné restaurátorské práce, provedli obětavě a zdarma holešovští farníci. Slavnostní děkovná mše svatá, slavnostní požehnání a znovuotevření renovované kaple sv. Martina se uskutečnilo za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera dne 11. listopadu 1996.

 

Dům u sv. Martina

Přilehlý dům U sv. Martina, který byl také rekonstruován, využívá dnes Římskokatolická farnost Holešov. Je zde umístěna farní knihovna, křesťanský obchůdek Naděje, děkanátní Centrum pro rodinu Holešov (odkaz: https://cprholesov.webnode.cz/) a v jednotlivých místnostech se konají pravidelná setkávání věřících všech věkových skupin.

 

autor textu: Mgr. Radka Procházková

 

Po polsku: Kaplica św. Marcina -  Kaplica jest zbudowana w stylu późnobarokowym przy wejściu do Smetanovych sadów.