Rozšiřující literatura ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie (výběr) 

 • BARBOŘÍK, M.: Zapomenutá sláva Holešova. Holešovské cechy ve světle dochovaných památek. Praha 2001.
 • GREPLOVÁ, S.: Žáci a následovníci Georga Raphaela Donnera na Moravě. Olomouc 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta.
 • KADLÍKOVÁ, R.: Sepulkrální památky v Holešově. Olomouc 2001. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta. (Práce je uložena v Knihovně u sv. Martina v Holešově.)
 • Evidenční listy movité kulturní památky – obec Holešov, objekt kostel Nanebevzetí Panny Marie. Zpracováno r. 1976.
 • JANOVSKÝ, R.: Soupis zvonů v okresním hejtmanství Holešovském. In: Časopis Společnosti přátel starožitností českých v Praze 7, 1899, č. 3, s. 92–97. 
 • Kol. aut.: 300 let kostela Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Holešov 2008.
 • Kol. aut.: Otevřené brány – Zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji. Zlínský kraj 2009, s. 59–62.
 • Kol. aut.: Otevřené brány – Zpřístupnění významných sakrálních památek ve Zlínském kraji. Zlínský kraj 2010, s. 70–73.
 • Kol. aut.: Památky Holešova. Holešov 1988, s. 21–26.
 • KVASNIČKA, P.: Vlastivěda moravská – II. Místopis – Holešovský okres. Brno 1929, s. 89–97.
 • MATOUŠOVÁ, L. – ČIHÁNEK, Z.: Bohumír Fritsch 1706–1750. Medailon sochaře – štukatéra k 300. výročí jeho narození. Holešov 2005.
 • MLČÁK, L.: Luterské zvony v Holešově z let 1596 a 1597. In: Vlastivědný věstník moravský 57, 2005, č. 3, s. 285–293.
 • PILAŘOVÁ, R.: Osud zvonu "Maria" z holešovského farního kostela. In: Kol. aut.: Střípky z historie Holešovska II. Sborník Vlastivědného kroužku v Holešově 2011-2012. Holešov 2014, s. 56-62.
 • PILAŘOVÁ, R.: Památky na Františka Antonína hraběte z Rottalu a jeho první manželku Marii Cecílii v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. In: Kol. aut.: Střípky z historie Holešovska II. Sborník Vlastivědného kroužku v Holešově 2011-2012. Holešov 2014, s. 39-55.
 • PILAŘOVÁ, R.: Před 70 lety byl odebrán z farního kostela největší zvon Maria. In: Holešovsko 18, č. 15, 2012, s. 12.
 • SAMEK, B.: Umělecké památky Moravy a Slezska. I. sv. Praha 1994, s. 504–508.
 • SKLENÁŘOVÁ, J.: Černá kaple. (Práce je uložena v Knihovně u sv. Martina v Holešově)
 • SVOBODA, K.: Sochař Bohumír Fritsch a jeho výtvarné dílo v Holešově. – Zvláštní otisk Našeho Valašska 1951, r. XIII, č. 3 a 4.